1 miếng đồng có khối lượng là 200g và 1 miếng nhôm có khối lượng là 50g được nung nóng đến 150 độ C rồi thả vào 1 chậu nước. nhiệt độ cuối cùng của ch

Question

1 miếng đồng có khối lượng là 200g và 1 miếng nhôm có khối lượng là 50g được nung nóng đến 150 độ C rồi thả vào 1 chậu nước. nhiệt độ cuối cùng của chúng là 50 độ C. Tính:
a, nhiệt lượng của nước thu vào
b, khối lượng nước là bao nhiêu biết nhiệt độ ban đầu của nước là 10 độ C

in progress 0
Amaya 14 phút 2021-09-09T14:09:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:10:43+00:00

  Qtoả=(0,2.380+0,05.880).(150-50)= 12000 (J)

  Qtoả=Qthu=12000 (J)

  Qthu=m.4200.(50-10)=168000.m (J)

  => 12000=168000.m

  => m=0,07

   

  0
  2021-09-09T14:11:05+00:00

  Đáp án :

   Qthu=12000 (J)

  m = 0,07kg

  Giải thích các bước giải :

  a )Nhiệt lượng mà miếng đồng và miếng nhôm tỏa ra

  Qtoả=(0,2.380+0,05.880).(150-50)

  => Qtoả = 12000 (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt

  Nhiệt lượng mà nước thu vào bằng nhiệt lượng mà miếng đồng và miếng nhôm tỏa ra 

  Qtoả=Qthu=12000 (J)

   b )Gọi m (kg) là khối lượng của nước

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Qthu=m.4200.(50-10)=168000.m (J)

  => 12000=168000.m

  => m=0,07 kg

  Vậy khối lượng của nước là 0,07kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )