1.Một cuộn dây dẫn có chiều dài 150 m . Khi đặt hiệu điện thế 24 V vào hai đầu cuộn dây này thì thì cường độ dòng điện là 0,8 A . a, Tính điện trở của

Question

1.Một cuộn dây dẫn có chiều dài 150 m . Khi đặt hiệu điện thế 24 V vào hai đầu
cuộn dây này thì thì cường độ dòng điện là 0,8 A .
a, Tính điện trở của cuộn dây .
b, Tính điện trở trên mỗi mét chiều dài của cuộn dây nó trên
2,Hai dây dẫn cùng chất , cùng tiết diện , dây thứ nhất dài 25 m có điện trở R 1 và dây thứ hai dài 100 m có điện trở R 2 .
a, Tính tỷ số:$\frac{R2}{R1}$
b, Nếu đặt vào hai đầu dây dẫn thứ nhất hiệu điện thế U 1 , vào hai đầu dây dẫn thứ hai
hiệu điện thế U 2 thì cường độ dòng điện qua các dây dẫn tương ứng là I 1 và I 2 . Biết U 1 =2,5U 2 . Hãy tìm tỷ số
$\frac{I1}{I2}$

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-10-27T21:34:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:36:05+00:00

  1,

  a,R=U/I⇒R=24/0,8=30 (Ôm)

  b,Điện trở trên mỗi mét chiều dài của cuộn dây là 30/150=1/5 (ôm)

  2,

  a,R1/R2=l1/l2=25/100=1/4

  b,I1/I2=U1/U2=U1/2,5U1=2/5

  cho mk ctlhn nhé

   

  0
  2021-10-27T21:36:12+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   Do `U_1 = 2,5U_2 => (U1)/(U2)= (I1)/(I2)=2,5`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )