1.Một hệ vật được gọi là cô lập khi A.ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ không đổi. B.nội lực tác dụng lên các vật trong hệ triệt tiêu. C.nội lực

Question

1.Một hệ vật được gọi là cô lập khi
A.ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ không đổi.
B.nội lực tác dụng lên các vật trong hệ triệt tiêu.
C.nội lực tác dụng lên các vật trong hệ không đổi.
C.ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ triệt tiêu.
2.tốc độ sinh công được đặc trưng bởi đại lượng nào sau đây ?
A.công suất B.thời gian C.vận tốc D.Lực
3.Động lương cùng hướng với vận tốc của vật
A.chỉ khi vật chuyển động đều
B.chỉ khi vật chuyển động tròn đều
C.chỉ khi vật chuyển động thẳng
D.trong mọi trường hợp
4.Khi lực F tác dụng lên vật không đổi,xung lượng của lực tác dụng lên vật
A.không đáng kể khi thời gian tác dụng dài
B.không đáng kể khi thời gian tác dụng rất ngắn.
C.tăng gấp đôi khi thời gian tác dụng giảm một nửa
D.tăng gấp đôi khi khối lượng vật giảm một nửa.

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-17T05:46:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:47:55+00:00

  Đáp án:

   Vật Lý 10

  Giải thích các bước giải:

  1.Một hệ vật được gọi là cô lập khi

  A.ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ không đổi.

  B.nội lực tác dụng lên các vật trong hệ triệt tiêu.

  C.nội lực tác dụng lên các vật trong hệ không đổi.

  D.ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ triệt tiêu.

  2.tốc độ sinh công được đặc trưng bởi đại lượng nào sau đây ?

  A.công suất

  B.thời gian

  C.vận tốc

  D.Lực

  3.Động lương cùng hướng với vận tốc của vật

  A.chỉ khi vật chuyển động đều

  B.chỉ khi vật chuyển động tròn đều

  C.chỉ khi vật chuyển động thẳng

  D.trong mọi trường hợp

  4.Khi lực F tác dụng lên vật không đổi,xung lượng của lực tác dụng lên vật

  A.không đáng kể khi thời gian tác dụng dài

  B.không đáng kể khi thời gian tác dụng rất ngắn.

  C.tăng gấp đôi khi thời gian tác dụng giảm một nửa

  D.tăng gấp đôi khi khối lượng vật giảm một nửa.

  0
  2021-09-17T05:47:59+00:00

  Câu 1: B

  Câu 2: C

  Câu 3: B

  Câu 4: A

  cho mik ctlhn nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )