1, nêu 3 di sản văn hóa vật thể và 3 di sản văn hóa phi vật thể đc unessco công nhận. 2, nêu banr chất của nhà nước ta (cái j mà do nhân dân j j đó á)

Question

1, nêu 3 di sản văn hóa vật thể và 3 di sản văn hóa phi vật thể đc unessco công nhận.
2, nêu banr chất của nhà nước ta (cái j mà do nhân dân j j đó á)

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-16T16:58:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-16T17:00:09+00:00

  1,

  *DSVH vật thể được Unessco công nhận là DSVH thế giới:

  -Thánh địa Mỹ Sơn

  -Phố cổ Hội An

  -Hoàng thành Thăng Long

  *DSVH phi vật thể được Unessco công nhận là DSVH thế giới:

  -Nhã nhạc Cung đình Huế

  -Hát Xoan

  -Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  2,

  Đất nước ta là :”Đất nước của nhân dân,do nhân dân và vì nhân dân”(Cứ nhớ trong đầu thế thoy)

  Còn đúng thì pk là “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân”

  Lát cho mik xin câu tra lời hay nhất nhó

  0
  2021-07-16T17:00:14+00:00

  1.+Di sản văn hóa vật thể:

  -Quần thể di tích cố đô Huế.

  -Phố cổ hội an.

  -Thánh địa Mĩ Sơn.

  +Di sản văn hóa phi vật thể:

  -Dân ca quan họ.

  -Hát ca trù.

  -Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

  2.bản chất của Nhà nước Cộng hoà chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân với mục tiêu xây dựng một xã hội chủ xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )