1 Nêu danh giới nằm giữa Bắc Trung Bộ với Đồng Bằng Sông Hồng và Duyên Hải Nam Trung Bộ 2 Kể tên 3 vùng xuất khẩu lâm sản lớn nhất nước ta 3 Tỉnh nào

Question

1 Nêu danh giới nằm giữa Bắc Trung Bộ với Đồng Bằng Sông Hồng và Duyên Hải Nam Trung Bộ
2 Kể tên 3 vùng xuất khẩu lâm sản lớn nhất nước ta
3 Tỉnh nào nằm giứa ngã ba biên giới Vn Lào Cam pu chia

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-07T23:49:07+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T23:50:44+00:00

  1 Nêu danh giới nằm giữa Bắc Trung Bộ với Đồng Bằng Sông Hồng và Duyên Hải Nam Trung Bộ

  – Ranh giới nằm giữa Bắc Trung Bộ với Đồng Bằng Sông Hồng: dãy Tam Điệp

  – Ranh giới nằm giữa Bắc Trung Bộ với Duyên Hải Nam Trung Bộ: dãy Bạch Mã
  2 Kể tên 3 vùng xuất khẩu lâm sản lớn nhất nước ta

  Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, trung du và miền núi Bắc Bộ
  3 Tỉnh nào nằm giứa ngã ba biên giới Vn  Lào Cam pu chia

  Kon Tum

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )