1 người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50cm. Khi deo sát mắt 1 kính có độ tụ +1dp, người này sẽ nhìn rỏ được những vật gần nhất cách mắt là bao n

Question

1 người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50cm. Khi deo sát mắt 1 kính có độ tụ +1dp, người này sẽ nhìn rỏ được những vật gần nhất cách mắt là bao nhiu. Các sư huynh giải giúp em vs

in progress 0
Ayla 3 tháng 2021-09-12T17:38:14+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T17:39:21+00:00

  Đáp án:

  Vật gần nhất mà mắt nhìn thấy được là 33,33cm 

  Giải thích các bước giải:

  Tiêu cự của thấu kính:

  \[f = \frac{1}{D} = \frac{1}{1} = 1m = 100cm\]

  Vật gần nhất mà người nhìn được là:

  \[\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Leftrightarrow \frac{1}{{100}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{ – 50}} \Rightarrow d = 33,33cm\]

   

  0
  2021-09-12T17:39:57+00:00

  Đáp án:D=50đp

  suy ra: f=1m=100cm

  Quan sát vật cách mắt 50cm

  suy ra OCc=d’=-50cm

  vậy d=33,3(cm)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )