1. Phải pha bao nhiêu lít nước sôi với 3 lít nước ở 20 độ C để được nước ở 50 độ C ? 2. vì sao xoong nồi làm bằng kim loại còn bát chén làm bằng sành

Question

1. Phải pha bao nhiêu lít nước sôi với 3 lít nước ở 20 độ C để được nước ở 50 độ C ?
2. vì sao xoong nồi làm bằng kim loại còn bát chén làm bằng sành sứ ?
3. vì sao mùa đông mặc nhiều áo mỏng sẽ ấm hơn một áo dày ?

in progress 0
Anna 5 tháng 2021-07-17T18:29:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:30:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  m1 = 3 lít = 3 kg

  t1 = 200C

  c1=c2 =  4 200 J/kg.K

  t2 = 1000C

  t = 500C

  m2 = ? kg

   Giải

  – Nhiệt lượng 3 lít  nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 200C đến 500C

  Qthu = m1.c1. (t – t1) = 3 . 4 200 .(50 – 20) = 378 000 J

    – Nhiệt lượng do khối nước nóng tỏa ra khi hạ nhiệt từ 1000C  xuống  500C

   Qtỏa = m2.c2. (t2 – t) = m2. 4 200 .(100 – 50) = m2 . 210 000 J

  – Theo phương trình cân bằng nhiệt , ta có:

         Qtỏa = Q thu

  ⇔ m2 . 210 000 = 378 000

  ⇒ m2 = 378 000 : 210 000 = 1,8 kg = 1,8 lít

  Vậy cần 1,8 lít nước ở nhiệt độ  100 0 C .

  Câu 2: 

  Xoong, nồi làm bằng kim loại vì kim loại dẫn nhiệt tốt làm cho thức ăn nhanh chín.

  Bát chén dùng để đựng thức ăn, muốn cho thức ăn lâu bị nguội thì bát đĩa làm bằng sứ là tốt nhất vì sứ là chất dẫn nhiệt kém. Hơn nữa do sành sứ dẫn nhiệt kém nên khi cầm bát chén để ăn cơm tay ta không bị bỏng.

  Câu 3: Mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày là vì mặc cùng lúc nhiều áo mỏng sẽ tạo ra được các lớp không khí ở giữa các lớp áo, các lớp không khí này dẫn nhiệt kém nên có thể giữ ấm cho cơ thể tốt hơn khi mặc 1 áo dày. 

  0
  2021-07-17T18:31:16+00:00

  CÂU 1:1,8 kg

  Câu 2; xoong nồi được làm từ kim loại vì dẫn nhiệt tốt để thức ăn mau chín, còn bát chén được làm từ sứ vì dẫn nhiệt kém để thức ăn lâu nguội.

  Câu 3;  Vì khi mặc nhiều áo mỏng sẽ tạo ra nhiều lớp khí giữa các lớp áo.Vì không khí dẫn nhiệt kém nên mặc nhiều áo mỏng sẽ ấm hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )