1 quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng lực 200N nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0.02 thì quả bóng sẽ bay

Question

1 quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng lực 200N nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0.02 thì quả bóng sẽ bay ik với vận tốc băng bao nhiêu

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-08-18T16:42:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:44:05+00:00

  Đáp án:

   8m/s

  Giải thích các bước giải:

   Áp dụng đl 2 niuton:

  $\begin{array}{l}
  a = \frac{F}{m} = \frac{{200}}{{0,5}} = 400\\
  v = at = 400.0,02 = 8m/s
  \end{array}$

  0
  2021-08-18T16:44:43+00:00

  Đáp án: 8 m/s

   

  Giải thích các bước giải:

  Theo định luật II Niu – tơn:

  a = F/m = 200/0,5 = 200 x 2 = 400 (m/s2)

  Thời gian bóng tiếp xúc với bàn chân là thời gian bóng được truyền gia tốc. Vậy vận tốc của bóng khi bay đi là:

  v = v0 + at = 0 + 400.0,02 = 8 (m/s)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )