1. Sắp xếp dữ liệu là gì ? 2. Để khắc phục những điểm chưa hợp lí của trang tính em cần thực hiện các thao tác nào ? 3. Mục đích xem trước khi in là g

Question

1. Sắp xếp dữ liệu là gì ?
2. Để khắc phục những điểm chưa hợp lí của trang tính em cần thực hiện các thao tác nào ?
3. Mục đích xem trước khi in là gì ?
4. Các lệnh xem trang tính trước khi in là gì ?
5. Nêu các bước sao chép và di chuyển dữ liệu

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-05T16:17:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:19:02+00:00

  1. 

  – Là hoán đổi vị trí khách hàng của bảng dữ liệu để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần

  2. 

  – Để khắc phục những điểm chưa hợp lý của trang tính em cần thực hiện các thao tác sau để cho trang tính được hợp lý và in ra theo ý muốn em cần thực hiện các thao tác sau :
  + Tăng giảm cỡ chữ 
  + Điều chỉnh độ rộng , chiều cao của hàng và cột 
  + Điều chỉnh dấu ngắt trang 
  + Điều chỉnh lề của trang tính 
  + Chọn hướng giấy in

  3. 

  – Mục đích xem trước khi in : cho phép em kiểm tra trước những gì sẽ được in ra

  4. 

  – Các lệnh xem trang tính trước khi in là :
  + Mở dải lệnh view 
  + Tại nhóm lệnh workbook view em chọn lệnh page layout ( xem trước khi in )
  + Nếu chọn page break preview ( sẽ hiển thị dấu ngắt trang )

  5.

  * Sao chép : 

  – Chọn dữ liệu trong ô tính cần sao chép 
  – Nháy chọn lệnh Copy 
  – Chọn ô tính cần dữ liệu đến 
  – Nháy chọn Paste

  * Di chuyển : 

  – Chọn ô tính có dữ liệu cần di chuyển 
  – Nháy chọn lệnh Cut 
  – Chọn ô tính cần di chuyển dữ liệu đến 
  – Nháy chọn lệnh Paste

                      Chúc bn hc tốt

                      Cho mik 5 vote và ctlhn nha

  0
  2021-08-05T16:19:29+00:00

  1. Sắp xếp dữ liệu là gì ?

  -Là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

  2. Để khắc phục những điểm chưa hợp lí của trang tính em cần thực hiện các thao tác nào ?

  -Xem trang tính trước khi in

  -Điều chỉnh cỡ chữ 
  -Điều chỉnh độ rộng , chiều cao của hàng và cột 
  -Điều chỉnh ngắt trang 
  -Điều chỉnh ngắt lề của trang tính 
  -Chọn hướng giấy in

  3. Mục đích xem trước khi in là gì ?

  -Giúp ta xem lại văn bản trước khi in, từ đó chỉnh sửa lại bố cục trình bày sao cho thích hợp, giúp tiết kiệm thời gian và công sức

  4. Các lệnh xem trang tính trước khi in là gì ?

   Sử dụng lệnh Page Layout trên dải lệnh View để xem trang tính trước khi in. Quan sát sự thay đổi của màn hình và các đối tượng trên trang tính.

  5. Nêu các bước sao chép và di chuyển dữ liệu

  -Sao chép dữ liệu :

  -B1 : Chọn ô cần sao chép

  -B2 : Chọn nút Copy trên thanh công cụ

  -B3 : Chọn ô muốn đưa dữ liệu sao chép vào

  -B4 : Chọn Paste trên thanh công cụ

  -Di chuyển dữ liệu :

  -B1 : Chọn ô cần di chuyển

  -B2 : Chọn nút Cut trên thanh công cụ

  -B3 : Chọn ô muốn đưa dữ liệu di chuyển tới

  -B4 : Chọn Paste trên thanh công cụ

  _Học tốt_

  @Nah

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )