1.So sánh ròng rọc cố định và ròng rọc động khi dùng chúng để kéo vật lên cao? 2.So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn,lògr,khí 3.Ở hình ảnh a)chất sáp

Question

1.So sánh ròng rọc cố định và ròng rọc động khi dùng chúng để kéo vật lên cao?
2.So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn,lògr,khí
3.Ở hình ảnh
a)chất sáp ở thể rắn bao lâu nhiệt độ của nó thay đổi như thế nào theo thời gian từ phút thứ 0 đến phút thứ 9
b)Chất sáp ở thể rắn + lỏng bao lâu?
Chất sáp ở thể lỏng bao lâu
Câu 4
khi lắp điều hòa ở trong phòng,vì sao người ta không đặt nó ở sát dưới sàn phòng mà thường đặt trên cao sát với trần phòng?

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-24T22:26:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:27:57+00:00

  Đáp án:ròng rọc cố định làm tay đổi hướng kéo  dùng lực =N của vật

              ròng rọc động làm lực kéo giảm  dùng lực<N của vật

   

  c2 

  khí nở nhìu nhất

  rắn nở ít nhất

  0
  2021-09-24T22:28:00+00:00
  • Ròng rọc cố định: Làm thay đổi hướng của lực tác dụng vào nó,cường độ lực: F bằng P=> Không được lợi về lực nhưng được lợi về chiều. Có tác dụng làm thay đổi hướng của lực kéo, nhưng không làm giảm độ lớn lực kéo vật. 
  • Không được lợi về chiều,nhưng được lợi về lực.giúp chúng ta giảm được lực kéo vật và thay đổi hướng của lực tác dụng. Giúp kéo vật lên cao với 1 lực nhỏ hơn trọng lượng của lực: cường độ lực: F

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )