1,sự khác nhau về quá trình đô thị hoá của trung mĩ , nam mĩ với Bắc mĩ 2,so sánh đặc điểm địa hình Bắc mĩ và nam mĩ 3,trình bày sự hiểu biết của em

Question

1,sự khác nhau về quá trình đô thị hoá của trung mĩ , nam mĩ với Bắc mĩ
2,so sánh đặc điểm địa hình Bắc mĩ và nam mĩ
3,trình bày sự hiểu biết của em về khối thị trường chung Mec-cô-xua.
Trả lời đầy đủ hay mình sẽ cho CTLHN nhé

in progress 0
aihong 2 giờ 2021-09-07T11:34:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:35:32+00:00

  câu 1 

  -Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

  – Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị.

  câu 2 

  – Giống nhau : Nam Mĩ và Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản: phía tây là núi trẻ, đồng bằng ở giữa và phía đông là cao nguyên hoặc núi thấp.
  – Khác nhau :
  + Bấc Mĩ phía đông là núi già; Nam Mĩ phía đông là cao nguyên.
  + Hệ thống Coóc-đi-e chiếm 1/2 lục địa Bắc Mĩ nhưng hệ thống An-đét chỉ chiếm phần nhỏ diện tích Nam Mĩ.
  + Bắc Mĩ, đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam còn Nam Mĩ là một chuỗi các đồng bằng nối với nhau, chủ yếu là đồng bằng thấp.

  câu 3 

  Năm thành lập: Thành lập năm 1991.

  – Các nước thành viên: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Pa-ra-goay, U-ru-goay. Sau đó có thêm Chi-lê, Bô-li-vi-a gia nhập

  – Mục tiêu của khối:

     + Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.

     + Tháo gỡ hàng rào hải quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối.

   

  chúc bạn học tốt 

  0
  2021-09-07T11:36:08+00:00

  câu 1

  – Ở Bắc Mĩ: đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá.

  – Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị.

  câu 2
  Giống nhau : 
  Cấu trúc địa hình tương tự nhau đều chia 3 phần : núi trẻ phía tây, đồng bằng ở giữa, sơn nguyên và núi già ở phía Đông. Địa hình kéo dài theo chiều kinh tuyến 
  * Khác nhau : 
  – Bắc mĩ : 
  + Phía đông : Núi già Apalat và sơn nguyên trên bán đảo Labrađo. 
  + Ở giữa : Đồng bằng trung tâm cao ở phía bắc, thấp dần về phía nam. 
  + Phía tây : Hệ thống Coocđie cao TB ( 3000 – 4000m ) và đồ sộ chiếm gần 1 nửa lục địa Bắc Mĩ. 
  – Nam Mĩ : 
  + Phía đông : Sơn nguyên Guyana và sơn nguyên Braxin 
  + Ở giữa : Là chuỗi đồng bằng nối liền nhau : Ô ri nô cô -> Amazôn -> Laplata -> Pampa. Các đồng bằng đều thấp, trừ đồng bằng Pampa có địa hình cao ở phía nam.

  câu 3

  Khối thị trường chung Mec-cô-xua:

  – Năm thành lập: Thành lập năm 1991.

  – Các nước thành viên: Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Pa-ra-goay, U-ru-goay. Sau đó có thêm Chi-lê, Bô-li-vi-a gia nhập.

  – Mục tiêu của khối:

     + Thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì.

     + Tháo gỡ hàng rào hải quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc gia trong khối.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )