1/ Thể tích, khối lượng riêng của chất rắn thay đổi như thế nào khi tăng hoặc giảm nhiệt độ. 2/ Vì sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh

Question

1/ Thể tích, khối lượng riêng của chất rắn thay đổi như thế nào khi tăng hoặc giảm nhiệt độ.
2/ Vì sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-08T17:15:16+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T17:16:16+00:00

  Đáp án:

  1. Khi đun nóng một vật rắn thì nhiệt độ của nó tăng. Theo sự dãn nở vì nhiệt vật sẽ nở lại và thể tích của nó tăng lên. Tuy nhiên trong quá trình làm lạnh này không sự thay đổi về số lượng phân tử cấu tạo nên vật rắn đó, do đó khối lượng của nó là không đổi, và theo đó thì trọng lượng cũng không thay đổi.

  Ta có công thức tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng:

  \[D = \frac{m}{V}\]

  \[d = \frac{P}{V}\]

  ⇒ Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật tăng.

  Vậy:

  + Khối lượng và trọng lượng không đổi

  + Thể tích và nhiệt độ tăng

  + Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật giảm.

  Tương tự khi giảm nhiệt độ thì:

  + Khối lượng và trọng lượng không đổi

  + Thể tích và nhiệt độ giảm

  + Khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật tăng.

  2. Vì không khí nóng có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của khí bình thường trong khí khối lượng riêng của khí lạnh lớn hơn khối lượng riêng của không khí bình thường

  ⇒ Khối lượng riêng khí nóng nhỏ hơn khí lạnh

  ⇒ Khí nóng nhẹ hơn khí lạnh

  0
  2021-09-08T17:17:01+00:00

  1/Khi nhiệt độ tăng:

  Thể tích chất rắn tăng

  -Khối lượng riêng giảm

  Khi nhiệt độ giảm:

  -Thể tích chất rắn giảm

  -Khối lượng riêng tăng

  2/ Vì trọng lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn  trọng lượng riêng của không khí lạnh

  ———->Cho mình câu trả lời hay nhất nha^-^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )