1,theo em để cải tạo đất xấu thành đất tốt em phải làm gì? 2,Nêu những câu ca dao ,tục ngữ nói về kinh nghiệm sử dụng đất của nhân dân Việt Nam ta?

Question

1,theo em để cải tạo đất xấu thành đất tốt em phải làm gì?
2,Nêu những câu ca dao ,tục ngữ nói về kinh nghiệm sử dụng đất của nhân dân Việt Nam ta?

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-03T00:25:28+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-03T00:26:34+00:00

    học tốt ạ!

    1-theo-em-de-cai-tao-dat-au-thanh-dat-tot-em-phai-lam-gi-2-neu-nhung-cau-ca-dao-tuc-ngu-noi-ve-k

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )