1.There are=.nice jackets in the shops at the moment 2.Are there=.yellow surfing T-shirts in the sale? 3.I want to buy–..

Question

1.There are………….nice jackets in the shops at the moment
2.Are there………….yellow surfing T-shirts in the sale?
3.I want to buy………… Trainers,please.
4.Mum,can you land me………….money?
5.Let’s get………….sandwiches
6.Has that website got……….. special prices?
7.Why don’t we buy…………….new DVDs?
8.There isn’t…………….bread left-can you get………….in town
Mn giúp mình với mình đang cần gấp
Cảm ơn mn nhiều

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-04T05:34:50+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T05:36:18+00:00

  1. some

  2. any

  3. some

  4. some

  5. some

  6. any

  7. some

  8. any; some

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-04T05:36:33+00:00

  `=>`

  1. some

  2. any

  3. some

  4. some

  5. some

  6. any

  7. some

  8. any – some

  Giải thích:

  – Some và any đều được dùng với dạng danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều.

  – Some được dùng trong câu khẳng định, nhưng có thể dùng trong câu nghi vấn để mời hoặc yêu cầu.

  – Any được dùng trong câu phủ định, câu nghi vấn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )