1 thỏi đồng nặng 450g được nung nóng tới 230 độ c rồi thả vào chậu nhôm có khối lượng 200g chứa nước ở nhiệt độ 25 độ c khi cân bằng nhiệt độ alf 30 đ

Question

1 thỏi đồng nặng 450g được nung nóng tới 230 độ c rồi thả vào chậu nhôm có khối lượng 200g chứa nước ở nhiệt độ 25 độ c khi cân bằng nhiệt độ alf 30 độ c tìm khối lượng nước trong chậu cho biết nhiệt dung riêng của đồng lần lượt là380 J\Kg.K 880J\Kg.K 4200 J\Kg.K bỏ qua hao phí truyền vào môi trường xung quanh xem như nước từ từ và bốc hơi

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-07-19T11:07:29+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:08:41+00:00

  Đáp án:

  Trong chậu nhôm có 1,587kg nước. 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi đồng là chất 1, nhôm là chất 2 và nước là chất 3.

  Vì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào do đó ta có:

  $\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Leftrightarrow {m_1}{c_1}\left( {{t_1} – {t_{cb}}} \right) = \left( {{m_2}{c_2} + {m_3}{c_3}} \right)\left( {{t_{cb}} – {t_{23}}} \right)\\
   \Leftrightarrow 0,45.380.\left( {230 – 30} \right) = \left( {0,2.880 + {m_3}.4200} \right).\left( {30 – 25} \right)\\
   \Leftrightarrow {m_3} = 1,587kg
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )