1 thỏi sắt có khối lượng m=2,5 kg đc nung nóng tới 150 độ C. Nếu thỏi sắt nguội đến 50 độ C thì nó toả ra nhiệt lượng là bao nhiu?

Question

1 thỏi sắt có khối lượng m=2,5 kg đc nung nóng tới 150 độ C. Nếu thỏi sắt nguội đến 50 độ C thì nó toả ra nhiệt lượng là bao nhiu? Cho bt nhiệt dung riêng của sắt là c=460j/kg.K. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 1,5l nước, bt nhiệt độ ban đầu và nhiệt dung riêng của nước là 20 độ C và 4200j/kg.K.
Giúp mk vs akkk

in progress 0
Mary 17 phút 2021-09-09T15:45:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T15:47:01+00:00

  Ta có:

  Nhiệt lượng mà sắt tỏa ra là:

  Qs=ms.Cs.(t1-t2)=2,5.460.(150-50)=115000(J)

   Ta có:

  Dn=1000kg/m³⇒Dn=1kg/dm³=1kg/l

  ⇒1,5l=1,5(kg)

  Nhiệt lượng cần để đun nước là:
  Qn=mn.Cn.(t1-t2)=1,5.4200.(100-20)=504000(J)

  0
  2021-09-09T15:47:04+00:00

  Đáp án:

   Q toả = 115000 J

    Qthu = 504000 J

  Giải thích các bước giải:

   Nhiệt lượng toả ra của sắt là :

      Q toả  = 2,5.460.( 150 – 50 ) 

    ➩ Q toả = 115000 J

  Vậy nhiệt lượng toả ra của sắt là 115000 J

   Nhiệt lượng thu vào của nước là 

     Qthu = 1,5.4200.( 100 – 20) 

  ➩ Qthu = 504000 J

  Vậy nhiệt lượng cần cung cấp cho nước sôi lên là 504000 J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )