1, Tsao có các mùa trên Trái đất? Các mùa ở 2 n/c diễn ra ntn? Tsao?

Question

1, Tsao có các mùa trên Trái đất? Các mùa ở 2 n/c diễn ra ntn? Tsao?

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-09-11T12:20:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:22:03+00:00

  1.Có các mùa vì:

  + Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời sinh ra các mùa.

  + Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.

  + Nửa cầu chếch xa mặt trời nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.

  CHÚC CẬU HỌC TỐT!!!

  0
  2021-09-11T12:22:26+00:00

  * Nguyên nhân sinh ra các mùa trên Trái Đất:
  Do Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo nên Trái Đất có lúc ngửa nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời. Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời, thì có góc chiếu lớn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt. Lúc đó là mùa nóng của nửa cầu đó. Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời, thì có góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt. Lúc đó là mùa lạnh của nửa cầu đó.

  * Các mùa ở hai nửa cầu diễn ra:

  – Nửa cầu nào gần Mặt Trời hơn, nhận được nhiều nhiệt hơn thì đó là mùa nóng

  – Nửa cầu nào cách xa Mặt Trời, nhận được ít nhiệt hơn thì đó là mùa lạnh

  * Vì sự quay quanh trục của Trái Đất, có lúc nghiêng về nửa cầu bên này, có lúc nghiêng về nửa cầu bên kia.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )