1 Vật chất là gì? 2 đặc điểm của phát triển

Question

1 Vật chất là gì?
2 đặc điểm của phát triển

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-08-09T02:26:31+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:28:30+00:00

  1 Vật chất là :  chỉ thực tại khác quan , được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”.

  2 đặc điểm của phát triển : quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của một sự vật. quá trình diễn ra theo đường xoắn ốc và hết mỗi chu kỳ sự vật lặp lại dường như sự vật ban đầu nhưng ở mức (cấp độ) cao hơn.

                        ~ – ~  ( học tốt )

  nếu bạn thấy được thì cho mình xin hay nhất nha .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )