1 vật có khối lượng 25kg.Tính trọng lượng của vật

Question

1 vật có khối lượng 25kg.Tính trọng lượng của vật

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-11T18:47:26+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:49:05+00:00

  Đáp án:250N

   

  Giải thích các bước giải:

  P=m.10

     =25.10

     =250N

   

  0
  2021-10-11T18:49:05+00:00

  Đáp án:250 (N)

   

  Giải thích các bước giải:

   P=10.m

  →P=25.10=250 (N)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )