1/VÌ SAO CÔNG DÂN KHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM CHỖ CỦA NGƯỜI KHÁC 2/Em hãy nêu một số quy ddingj chung đối với người đi bộ và đi xe đạp khi tham gia giao thông

Question

1/VÌ SAO CÔNG DÂN KHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM CHỖ CỦA NGƯỜI KHÁC
2/Em hãy nêu một số quy ddingj chung đối với người đi bộ và đi xe đạp khi tham gia giao thông?
3/Trên đường đi học về, em nhặt được một bức thư. Hà đi cùng cứ bảo bóc thư ra xem.
a) Em thấy Hà quy phạm điều gì, nêu rõ quy định đó của pháp luật
b) Em sẽ xử sự như thế nào theo đúng quy định của pháp luật?
4/ Em hãy nêu một số quyền pháp luật nước ta quy định.
5/ Nêu một số quyền, nghĩa vụ công dân, các quyền và bổn phận của trẻ em mà em biết.

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-07-19T09:04:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:06:26+00:00

  1. vì ko có sự đồng ý của chủ nhà

  2. xe đạp đi trên lòng đường người đi xe dạp đc phép đi bên trái và phải ưu tiên người đi bộ ko đi xe đạp trong trường hợp say rượu phải tuân thủ tín hiệu giao thông

  3. a)em thấy HÀ vi phạm về quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Nêu rõ quy định trong SGK GDCD 6 phần tư liệu tham khảo (trang 46+47), từ “hiến pháp … pháp luật”

  b)phần tư liệu tham khảo (SGK GDCD 6-trang 47) BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999…

  4.Một số quyền pháp luật nước ta quy định:

  -Quyền và nghĩa vụ học tập

  -Quyền trẻ em

  -Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

  -Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

  – Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín,điện thoại,điện tín

  -Quyền pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

  5. cái này ở trong sách nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )