1.Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp và 2 điện trở mắc song song 2. Viết công thức tính điện trở của d

Question

1.Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp và 2 điện trở mắc song song
2. Viết công thức tính điện trở của dây dẫn? Nêu ý nghĩa, đơn vị của từng đại lượng.
3. Phát biểu và viết hệ thức định luật ôm? Ý nghĩa đơn vị của từng đại lượng.
4. Phát biểu định luật Jun–Len-xơ? Viết công thức, ý nghĩa của từng đại lượng.
5. 1 dây dẫn có điện trở 30 ôm mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế là 12V, thì CĐRĐ chạy qua là?

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-08-25T08:15:58+00:00 2 Answers 853 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-25T08:17:29+00:00

  1 )+ Công thức tính điện trở mắc nối tiếp 

  Cường độ dòng điện : I=I1=I2=…=In

  Hiệu điện thế : U= U1+U2+..+Un

  Điện trở tương đương Rtđ= R1+R2+…+Rn

  + công thức tính điện trở mắc song song

  Cường độ dòng điện I= I1+I2+..+In

  Hiệu điện thế U= U1=U2=…=Un

  Điên trở tương đương ;1/Rtđ = 1/R1+1/R2+ 1/R3+…..+ 1/Rn

  Với đoạn mạch chỉ có hai điện trở 

  Rtđ= R1.R2/R1+R2 

  3)

  Q= I^2 .R.t

  Trong đó 

  Q là nhiệt lượng (J)

  R là điện trở có dòng điện chạy qua (ôm)

  I là cường độ dòng điện (A)

  t là thời gian dòng điện chạy qua (s)

  2)a)Điện trở là đại lượng vật lí đặc trưng cho sự cản trở dòng điện lớn hay nhỏ của dây dẫn.

  R=P*L/S

  P là điện trợ suất( quên mất r bạn,sr)

  l là chiều dài(m)

  s là tiết diện (m vuong)

  4)hiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua 
  – Hệ thức: Q = I²Rt 
  Q là nhiệt lượng tỏa ra, đv J (Jun) 
  I là cường độ dòng điện, đv A (Ampe) 
  R là điện trở của dây dẫn, đv “Ôm”,
  t là thời gian dòng điện chạy qua, đv s (giây) 
  – Nếu đo nhiệt lượng Q bằng đơn vị calo thì hệ thức của định luật Jun – Len-xơ là Q = 0,24I²

  5) I = U/R

         = 12/30 = TỰ TÍNH NHA BẠN

  XIN HAY NHẤT

  1
  2021-08-25T08:17:48+00:00

  Đáp án:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )