2 xe khởi hành từ 2 điểm a và b cách nhau 100km và chuyển động cùng chiều nhau. Xe thứ nhất xuất phát từ a với vận tốc 54km/h. Xe b đi với vận tốc 10m

Question

2 xe khởi hành từ 2 điểm a và b cách nhau 100km và chuyển động cùng chiều nhau. Xe thứ nhất xuất phát từ a với vận tốc 54km/h. Xe b đi với vận tốc 10m/s. Sau bao lâu 2 xe gặp nhau và vị trí gặp nhau ở đâu
LÀM NHANH GIÚP MÌNH VỚI

in progress 0
Genesis 3 tuần 2021-08-23T19:29:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:30:50+00:00

  Đáp án:

   Gặp nhau sau \(\dfrac{{50}}{9}h\) và cách A 300km

  Giải thích các bước giải:

  10m/s=36km/h

  Vì 2 xe đi cùng chiều nên khi hai xe gặp nhau thì quảng đường xe A đi nhiều hơn hơn xe B đúng bằng khoảng cách 2 xe.

  \(\begin{array}{l}
  {s_A} – {s_B} = AB\\
   \Rightarrow {v_A}t – {v_B}t = 100\\
   \Rightarrow 54t – 36t = 100\\
   \Rightarrow 18t = 100\\
   \Rightarrow t = \dfrac{{50}}{9}h
  \end{array}\)

  Vị trí hai xe gặp nhau cách A 1 khoảng: 

  \({s_A} = 54.\frac{{50}}{9} = 300km\)

  0
  2021-08-23T19:30:58+00:00

  Đáp án:Đổi 10m/s=36km/h

  Thời gian 2 xe gặp nhau là:

  T=S:V=100:(54+36)=10/9(h)

  Nơi gặp cách A=60km

  Cho mình xin 1 hay nhất nha

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )