21: quạt điện hoạt động dựa trên tác dụng……………………của dòng điện 22: mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ có thể ………….t

Question

21: quạt điện hoạt động dựa trên tác dụng……………………của dòng điện
22: mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ có thể ………….tương ứng
23: dòng điện chạy trong ………………………nối liền các thiết bị điện với hai cực của dòng điện
24:chiều dòng điện là chiều xuất phát từ ………….qua dây dẫn và các thiết bị điện vs hai cực của nguồn điện

in progress 0
Audrey 20 phút 2021-09-16T18:24:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:25:04+00:00

  21: quạt điện hoạt động  dựa trên tác dụng từ của dòng điện
  22: mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ có thể lắp mạch điện tương ứng 
  23: dòng điện chạy trong mạch điện nối liền các thiết bị điện với hai cực của dòng điện
  24:chiều dòng điện là chiều xuất phát từ cực dương của nguồn qua dây dẫn và các thiết bị điện vs hai cực của nguồn điện

  chúc bạn học tốt

  # anhduongtruong

  # hocdelamj?

  0
  2021-09-16T18:25:08+00:00

  Đáp án:

  21/ từ

  22/ lắp mạch điện

  23/  mạch điện

  24/ cực dương của nguồn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )