21 Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, loại gió nào sau đây chiếm ưu thế trên biển Đông ? A: Gió hướng nam. B: Gió hướng đông bắc. C: Gió hướng tây

Question

21
Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, loại gió nào sau đây chiếm ưu thế trên biển Đông ?

A:
Gió hướng nam.
B:
Gió hướng đông bắc.
C:
Gió hướng tây nam.
D:
Gió hướng đông nam.

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-09-13T16:18:05+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:19:06+00:00

  A. Gió hướng nam.

  B. Gió hướng đông bắc.

  C. Gió hướng tây nam.

  D. Gió hướng đông nam.

  0
  2021-09-13T16:19:46+00:00

  21 Từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, loại gió nào sau đây chiếm ưu thế trên biển Đông ?

  A: Gió hướng nam.

  B: Gió hướng đông bắc.

  C: Gió hướng tây nam.

  D: Gió hướng đông nam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )