26 Đặc điểm của miền khí hậu phía Nam là A: tính chất cận xích đạo, với một mùa khô và mùa khô tương phản sâu sắc. B: khí hậu cận nhiệt gió mùa; m

Question

26
Đặc điểm của miền khí hậu phía Nam là

A:
tính chất cận xích đạo, với một mùa khô và mùa khô tương phản sâu sắc.
B:
khí hậu cận nhiệt gió mùa; mùa đông lạnh, khô; mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều.
C:
mùa đông lạnh với 3 tháng nhiệt độ dưới 200 C, mùa hè nóng và mưa nhiều.
D:
mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình năm nhỏ, biên độ nhiệt cao .
27
Dạng địa hình nào sau đây không phải do con người tạo ra ?

A:
Hang động.
B:
Kênh rạch.
C:
Đê sông.
D:
Hồ thủy điện.
28
Điểm cực Bắc trên lãnh thổ phần đất liền của nước ta nằm ở xã
A:
Đất Mũi.
B:
Sín Thầu.
C:
Lũng Cú.
D:
Vạn Thạnh.
29
Ở nước ta, hệ sinh thái nào sau đây ngày càng mở rộng và lấn át các hệ sinh thái khác ?

A:
Hệ sinh thái rừng thưa rụng lá.
B:
Hệ sinh thái rừng kín thường xanh.
C:
Hệ sinh thái rừng ngập mặn.
D:
Hệ sinh thái nông nghiệp.
30
Giai đoạn Cổ kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta không có đặc điểm nào sau đây ?

A:
Là giai đoạn đầu tiên và kéo dài nhất.
B:
Phần lớn lãnh thổ trở thành đất liền.
C:
Giới sinh vật đã phát triển mạnh mẽ.
D:
Hình thành các bể than đá trữ lượng lớn.
31
Quần đảo Hoàng Sa thuộc các tỉnh/thành phố nào sau đây của nước ta ?

A:
Đà Nẵng
B:
Khánh Hòa
C:
Quảng Ngãi
D:
Quảng Ngãi
32
Tài nguyên nổi bật của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

A:
titan.
B:
đá vôi.
C:
đá quý.
D:
thủy năng.
33
Vườn quốc gia không có vai trò nào sau đây ?

A:
Cơ sở để phát triển du lịch sinh thái.
B:
Phát triển ngành khai thác gỗ, lâm sản.
C:
Bảo tồn nguồn gen sinh vật tự nhiên.
D:
Cơ sở để nhân giống và lai tạo giống.
34
Rừng ngập mặn tập trung chủ yếu ở

A:
Bắc Trung Bộ và Trường Sơn Nam.
B:
miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
C:
miền Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ.
D:
miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
35
Căn cứ vàoAltat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên nào sau đây không nằm dọc theo kinh tuyến 1080 Đ?
A:
Đắc Lắc.
B:
Mơ Nông.
C:
Lâm Viên.
D:
Kon Tum.
36
Các mảng nền cổ hình thành trên lãnh thổ nước ta vào đại Cổ sinh là

A:
Hoàng Liên Sơn, Sông Đà, Đông Nam Bộ.
B:
Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Hoàng Liên Sơn.
C:
Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc.
D:
Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Đông Nam Bộ.
37
Trên đất liền, Xóm Mũi là địa danh hành chính của điểm cực

A:
Đông.
B:
Nam.
C:
Tây.
D:
Bắc.
38
Do lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ nên thiên nhiên nước ta có sự phân hóa rõ rệt

A:
giữa đồng bằng và vùng ven biển.
B:
giữa miền núi với đồng bằng.
C:
giữa miền Bắc với miền Nam.
D:
giữa phía đông và phía tây.
39
Mùa lũ trên các lưu vực sông ở Trung Bộ từ

A:
tháng 6 đến tháng 10.
B:
tháng 6 đến tháng 12.
C:
tháng 7 đến tháng 11.
D:
tháng 9 đến tháng 12.
40
Biện pháp cơ bản để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta là

A:
nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thăm dò.
B:
thực hiện nghiêm chỉnh Luật khoáng sản.
C:
ngừng việc khai thác và sử dụng khoáng sản.
D:
khai thác có hiệu quả nguồn khoáng sản.

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-09-13T15:59:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T16:00:34+00:00

  26 A

  27 A

  28c

  29d

  30c

  31b

  32c

  33b

  34b 

  35c

  0
  2021-09-13T16:00:44+00:00

  26 Đặc điểm của miền khí hậu phía Nam là

  A: tính chất cận xích đạo, với một mùa khô và mùa khô tương phản sâu sắc.

  B: khí hậu cận nhiệt gió mùa; mùa đông lạnh, khô; mùa hạ nóng, ẩm và mưa nhiều.

  C: mùa đông lạnh với 3 tháng nhiệt độ dưới 200 C, mùa hè nóng và mưa nhiều.

  D: mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình năm nhỏ, biên độ nhiệt cao .

  27 Dạng địa hình nào sau đây không phải do con người tạo ra ?

  A: Hang động.

  B: Kênh rạch.

  C: Đê sông.

  D: Hồ thủy điện.

  28 Điểm cực Bắc trên lãnh thổ phần đất liền của nước ta nằm ở xã

  A: Đất Mũi.

  B: Sín Thầu.

  C: Lũng Cú.

  D: Vạn Thạnh.

  29 Ở nước ta, hệ sinh thái nào sau đây ngày càng mở rộng và lấn át các hệ sinh thái khác ?

  A: Hệ sinh thái rừng thưa rụng lá.

  B: Hệ sinh thái rừng kín thường xanh.

  C: Hệ sinh thái rừng ngập mặn.

  D: Hệ sinh thái nông nghiệp.

  30 Giai đoạn Cổ kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta không có đặc điểm nào sau đây ?

  A: Là giai đoạn đầu tiên và kéo dài nhất.

  B: Phần lớn lãnh thổ trở thành đất liền.

  C: Giới sinh vật đã phát triển mạnh mẽ.

  D: Hình thành các bể than đá trữ lượng lớn.

  31 Quần đảo Hoàng Sa thuộc các tỉnh/thành phố nào sau đây của nước ta ?

  A: Đà Nẵng

  B: Khánh Hòa

  C: Quảng Ngãi

  D: Quảng Ngãi

  32 Tài nguyên nổi bật của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

  A: titan.

  B: đá vôi.

  C: đá quý.

  D: thủy năng.

  33 Vườn quốc gia không có vai trò nào sau đây ?

  A: Cơ sở để phát triển du lịch sinh thái.

  B: Phát triển ngành khai thác gỗ, lâm sản.

  C: Bảo tồn nguồn gen sinh vật tự nhiên.

  D: Cơ sở để nhân giống và lai tạo giống.

  34 Rừng ngập mặn tập trung chủ yếu ở

  A: Bắc Trung Bộ và Trường Sơn Nam.

  B: miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

  C: miền Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ.

  D: miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

  35 Căn cứ vàoAltat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên nào sau đây không nằm dọc theo kinh tuyến 1080 Đ?

  A: Đắc Lắc.

  B: Mơ Nông.

  C: Lâm Viên.

  D: Kon Tum.

  36 Các mảng nền cổ hình thành trên lãnh thổ nước ta vào đại Cổ sinh là

  A: Hoàng Liên Sơn, Sông Đà, Đông Nam Bộ.

  B: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Hoàng Liên Sơn.

  C: Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc.

  D: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Đông Nam Bộ.

  37 Trên đất liền, Xóm Mũi là địa danh hành chính của điểm cực

  A: Đông.

  B: Nam.

  C: Tây.

  D: Bắc.

  38 Do lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ nên thiên nhiên nước ta có sự phân hóa rõ rệt

  A: giữa đồng bằng và vùng ven biển.

  B: giữa miền núi với đồng bằng.

  C: giữa miền Bắc với miền Nam.

  D: giữa phía đông và phía tây.

  39 Mùa lũ trên các lưu vực sông ở Trung Bộ từ

  A: tháng 6 đến tháng 10.

  B: tháng 6 đến tháng 12.

  C: tháng 7 đến tháng 11.

  D: tháng 9 đến tháng 12.

  40 Biện pháp cơ bản để bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản ở nước ta là

  A: nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thăm dò.

  B: thực hiện nghiêm chỉnh Luật khoáng sản.

  C: ngừng việc khai thác và sử dụng khoáng sản.

  D: khai thác có hiệu quả nguồn khoáng sản.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )