3. Các nghiên cứu cho biết đi giày cao gót trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một người đi giày cao gót. Trọng lượng của người là

Question

3. Các nghiên cứu cho biết đi giày cao gót trong thời gian dài có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Một người
đi giày cao gót. Trọng lượng của người là 600 N.
a)Hãy tính áp suất do ngưoi tác dụng lên mặt sàn năm ngang khi người đi ,lúc chỉ có gót chân diện tích
0,0002 m2 tiếp xúc với mặt sàn.
b)Khi người đi lực ma sát nào đã giúp chân người không bị trượt về phía sau khi thân người nghiêng tới
phía trước?

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-08-20T03:42:19+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:43:46+00:00

  Đáp án:

  \(a.p = {3.10^6}N/{m^2}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Áp suất người đó tác dụng lên sàn là:

  \(p = \dfrac{F}{S} = \dfrac{P}{S} = \dfrac{{600}}{{0,0002}} = {3.10^6}N/{m^2}\)

  b.

  Khi người đi lực ma sát nghỉ đã giúp chân người không bị trượt về phía sau khi thân người nghiêng tới phía trước

  0
  2021-08-20T03:44:10+00:00

  Đáp án:

   $a)p=3000000N/m^2$

   $\text{b)Lực ma sát nghỉ}$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{a) Áp suất của người đó lên mặt sàn:}$

  `p=F/S=600/(0,0002)=3000000(N//m^2)`

  $\text{b) Lực ma sát nghỉ}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )