34 Tỉ lệ dân số thành thị ở nước ta tăng trong những năm gần đây là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? A. Chính sách phân bố lại dân cư. B. Tác đ

Question

34
Tỉ lệ dân số thành thị ở nước ta tăng trong những năm gần đây là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A.
Chính sách phân bố lại dân cư.
B.
Tác động của công nghiệp hóa.
C.
Gia tăng dân số tự nhiên cao.
D.
Xu hướng mở cửa nền kinh tế.

in progress 0
Elliana 1 tuần 2021-09-02T12:50:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:52:01+00:00

  C.Gia tăng dân số tự nhiên cao.

  0
  2021-09-02T12:52:20+00:00

  34 Tỉ lệ dân số thành thị ở nước ta tăng trong những năm gần đây là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? A. Chính sách phân bố lại dân cư. B. Tác động của công nghiệp hóa. C. Gia tăng dân số tự nhiên cao. D. Xu hướng mở cửa nền kinh tế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )