4. Dùng động cơ điện kéo một băng truyền từ thấp lên cao 5 m để rót than vào miệng lò .Cứ mỗi giấy rót được 20 kg than . Tính: a/Công suất của động cơ

Question

4. Dùng động cơ điện kéo một băng truyền từ thấp lên cao 5 m để rót than vào miệng lò
.Cứ mỗi giấy rót được 20 kg than . Tính:
a/Công suất của động cơ.
b/Công mà động cơ sinh ra trong 1giờ

in progress 0
Raelynn 4 tuần 2021-11-12T02:13:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:14:48+00:00

  Đáp án:

   1000W

  Giải thích các bước giải:

   1. Công suất:

  \(P = \frac{A}{t} = \frac{{P.h}}{t} = \frac{{20.10.5}}{1} = 1000W\)

  2. Công sinh ra trong 1h:

  \(A = P.t = 1000.60.60 = 3600000J\)

  0
  2021-11-12T02:15:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) công suất: P=A/t=(p×h)/t=(200×5)/1=1000W

  b) đổi 1 giờ=3600s

  Công mà động cơ sinh ra trong 1giờ: A=P×t=1000×3600=3600000 J

  TÓM TẮT 

  m=20kg⇒p=10m=200N

  h=5m

  a) P=?

  b) A=?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )