7) điều nào sau đây không cần thiết để con lắc đơn dao động điều hòa A .Ma sát không đáng kể B.Biên độ góc nhỏ C.Dây không dãn D.Chiều dài dây phải ng

Question

7) điều nào sau đây không cần thiết để con lắc đơn dao động điều hòa
A .Ma sát không đáng kể
B.Biên độ góc nhỏ
C.Dây không dãn
D.Chiều dài dây phải ngắn
12) Con lắc đơn dao động với biên độ góc bằng 30°.trong điều kiện không có lực cản.Dao động con lắc đơn được gọi là dao dộng
A.điều hòa
B.duy trì
C.cưỡng bức
D.tuần hoàn
22)lực hồi phục tại vị trí cân bằng của con lắc lò xo ngang bằng
A.F=0
B.F=kx
C.F=kA
D.F=-kx

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-10-16T12:07:45+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:08:48+00:00

  Đáp án:

   A
  B
  A

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-16T12:09:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   7.a

  12.b

  22.a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )