8 Đặc điểm nào sau đây đúng với khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ ? A: mùa đông lạnh giá, mưa phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ. B: chế độ mưa kh

Question

8
Đặc điểm nào sau đây đúng với khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ ?

A:
mùa đông lạnh giá, mưa phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ.
B:
chế độ mưa không đồng nhất, mùa khô bị thiếu nước.
C:
mùa đông đến sớm và kết thúc muộn nhất cả nước.
D:
mùa hạ nóng, mưa nhiều, giữa mùa hạ có mưa ngâu.

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-09-13T15:53:57+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T15:55:24+00:00

  8 Đặc điểm nào sau đây đúng với khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ ?

  D: mùa hạ nóng, mưa nhiều, giữa mùa hạ có mưa ngâu.

  0
  2021-09-13T15:55:44+00:00

  8 Đặc điểm nào sau đây đúng với khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ ?

  A: mùa đông lạnh giá, mưa phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ.

  B: chế độ mưa không đồng nhất, mùa khô bị thiếu nước.

  C: mùa đông đến sớm và kết thúc muộn nhất cả nước.

  D: mùa hạ nóng, mưa nhiều, giữa mùa hạ có mưa ngâu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )