A = 350 J , nhận nguồn nhiệt Q1 = 1000 J , tính nhiệt tỏa Q2

Question

A = 350 J , nhận nguồn nhiệt Q1 = 1000 J , tính nhiệt tỏa Q2

in progress 0
Alice 2 tuần 2021-07-12T10:22:15+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:23:21+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

  Đáp án:

   `Q_2 = 650 (J)`

  Giải thích các bước giải:

         `Q_1 = 1000 (J)`

         `A = 350 (J)`

  Nhiệt lượng tỏa ra ở nguồn lạnh là:

         `Q_2 = Q_1 – A = 1000 – 350 = 650 (J)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )