a)Câu tục ngữ nào nói về việc học? A.Đói cho sạch, rách cho thơm. B.Đi một ngày đàng, học một sàng khôn C.Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. D.Một chữ

Question

a)Câu tục ngữ nào nói về việc học?
A.Đói cho sạch, rách cho thơm.
B.Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
C.Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
D.Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.
b)Biển báo hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen là loại biển báo gì?
A.Biển báo cấm.;
B.Biển bảo nguy hiểm.
C.Biển hiệu lệnh;
D.Biển chỉ dẫn.
c)Quyền của trẻ em được học tập, vui chơi, giải trí thuộc nhóm quyền nào?
A.Nhóm quyền sống còn;
B.Nhóm quyền phát triển
C.Nhóm quyền phát triển;
D.Nhóm quyền tham gia.
d)Việc làm nào dưới đây là tôn trọng và thực hiện quyền trẻ em?
A.Cho con bỏ học đi làm để kiếm tiền.
B.Làm theo mọi ý muốn của trẻ.
C.Buộc con phải đi tiêm phòng dịch
D.Khi con đến tuổi đi học mới làm khai sinh cho con.

in progress 0
Eloise 1 tháng 2021-09-11T11:36:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:37:47+00:00

  Bài a: Câu tục ngữ nào nói về việc học?
  A.Đói cho sạch, rách cho thơm.
  B.Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
  C.Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
  D.Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

  Bài b: Biển báo hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen là loại biển báo gì?
  A.Biển báo cấm
  B.Biển bảo nguy hiểm 
  C.Biển hiệu lệnh
  D.Biển chỉ dẫn

  Bài c: Quyền của trẻ em được học tập, vui chơi, giải trí thuộc nhóm quyền nào?
  A.Nhóm quyền sống còn;
  B.Nhóm quyền phát triển
  C.Nhóm quyền phát triển;
  D.Nhóm quyền tham gia.

  Bài d: Việc làm nào dưới đây là tôn trọng và thực hiện quyền trẻ em?
  A.Cho con bỏ học đi làm để kiếm tiền.
  B.Làm theo mọi ý muốn của trẻ.
  C.Buộc con phải đi tiêm phòng dịch
  D.Khi con đến tuổi đi học mới làm khai sinh cho con.

  0
  2021-09-11T11:37:50+00:00

  * Đừng quên cho mình trả lời hay nhất nhé, xin bạn đó, cảm ơn rất nhiều trước nha, mình ít trả lời hay nhất quá * :

  Bạn tham khảo nhé :

  a ) Câu tục ngữ nói về việc học là :

  A. Đói cho sạch, rách cho thơm – Nói rằng cần phải ăn ở thật thà.

  B. Đi một ngày đàng học một sàng khôn – Nói về việc học.

  C. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng – Nói rằng môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đối với con người chúng ta.

  D. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy – Nói rằng cần phải biết ơn, luôn nhớ tới thầy cô.

  ⇒ Chọn đáp án B.

                                                  

  b ) Biển báo hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình đen là loại biển báo :

  A. Biển báo cấm

  B. Biển báo nguy hiểm

  C. Biển hiệu lệnh

  D. Biển chỉ dẫn

  ⇒ Chọn đáp án A.

                                                         

  c ) Quyền trẻ em được học tập, vui chơi, giải trí thuộc nhóm quyền nào ?

  A. Nhóm quyền sống còn

  B. Nhóm quyền phát triển

  C. Nhóm quyền phát triển

  D. Nhóm quyền tham gia

  ⇒ Chọn đáp án B và C.

                                                        

  d ) Việc làm nào dưới đây là tôn trọng và thực hiện quyền trẻ em ?

  A. Cho con bỏ học đi làm kiếm tiền

  B. Làm theo mọi ý muốn của trẻ.

  C. Buộc con phải đi tiêm phòng dịch

  D. Khi con đến tuổi đi học mới làm khai sinh cho con

  ⇒ Chọn đáp án C.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )