a. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực kéo bao nhiêu Niutơn. b. Viết công thức tính trọng lượ

Question

a. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực kéo bao nhiêu Niutơn.
b. Viết công thức tính trọng lượng riêng một chất, nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng có mặt trong công thức?

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-05T00:32:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:33:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a.Người ta phải dùng lực lớn hơn hoặc bằng 200 N 

   b.d=10D . Các đơn vị đo trong các đại lượng là kg,N,m^3

  0
  2021-08-05T00:34:08+00:00

  Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực kéo lớn hơn hoặc bằng 200N

   Công thức:d=10m/V=10D

  d:trọng lượng riêng

  m:khối lượng(kg)

  V:thể tích(m3)

  D:khối lượng riêng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )