a good friend is a friend in need nghĩa là gì vậy mọi người

Question

a good friend is a friend in need nghĩa là gì vậy mọi người

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-10-06T18:01:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:02:42+00:00

  A good friend is a friend in need  :

  Dịch nghĩa:   một người bạn tốt là người bạn  có trong lúc cần.

  0
  2021-10-06T18:03:04+00:00

  a good friend is a friend in need

  ->một người bạn tốt là 1 người bạn cần 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )