a,Khi quả nặng treo trên sợi dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã…..với lực kéo cảu sợi dây.Do đó,phương cảu trọng lực cx là phương của.

Question

a,Khi quả nặng treo trên sợi dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã…..với lực kéo cảu sợi dây.Do đó,phương cảu trọng lực cx là phương của…tức là phương…..
b,căn cứ vào 2 thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng…..

in progress 0
Harper 1 năm 2021-12-06T08:43:50+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T08:45:21+00:00

  Đáp án:

  a. Khi quả nặng treo trên sợi dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã cân bằng với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của dây dọi tức là phương thẳng đứng.

  b. Căn cứ vào 2 thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng từ trên xuống dưới

  0
  2021-12-06T08:45:23+00:00

  a, cân bằng, dây dọi, thẳng đứng

  b, từ trên xuống dưới

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )