A)Nêu 1 việc làm và cho biết lợi ích của tiết kiệm : B) tục ngữ:

Question

A)Nêu 1 việc làm và cho biết lợi ích của tiết kiệm :
B) tục ngữ:

in progress 0
Arianna 6 ngày 2021-09-15T15:14:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T15:15:47+00:00

  A. Trước khi ra khỏi hòng ngủ, nhà,…

  Lợi ích: 

  – Tiết kiệm được tiền trong tháng.

  – Sử dụng đồ dùng lâu hơn.

  B.

  Ăn ít no lâu, ăn nhiều chóng đói

             

  0
  2021-09-15T15:16:42+00:00

  A) Chi tiêu hợp lý 

  Lợi ích: rèn luyện bản thân, quỹ riết kiệm giúp ta trong những công việc quan trọng, đột xuất

  B) – tích tiểu thành đại

   – buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện

  – góp gió thành bão

  – khi lành để dành khi đau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )