a. Tác dụng của mặt phẳng nghiêng và ròng rọc đã học ? b. Hãy kể 1 công điểm trong cuộc sống trong đó sử dụng ròng rọc cố định và mặt phẳng nghiêng .

Question

a. Tác dụng của mặt phẳng nghiêng và ròng rọc đã học ?
b. Hãy kể 1 công điểm trong cuộc sống trong đó sử dụng ròng rọc cố định và mặt phẳng nghiêng . ?

in progress 0
Remi 1 năm 2021-07-24T17:58:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T17:59:19+00:00

  a, Tác dụng :

  – Mặt phẳng nghiêng : Giúp giảm lực kéo hoặc đẩy vật  .

  – Ròng rọc :  giảm lực kéo vật và đổi hướng của lực. 

  b, Công điểm trong cuộc sống :

  – Mặt phẳng nghiêng :

  + Sử dụng tấm ván khi đặt nghiêng để kéo hàng hóa từ dưới mắt đường lên xe tải .

  – Ròng rọc :

  + Di chuyển vật liệu từ dưới đất lên trên cao .

  0
  2021-07-24T17:59:35+00:00

  -Tác dụng của mặt phẳng nghiêng: Làm giảm lực kéo so nhỏ hơn trọng lượng của vật.

  -Gồm có 2 loại ròng rọc : ròng rọc cố định và ròng rọc động

  +Tác dụng của ròng rọc cố định:  Thay đổi hướng so với lực kéo trực tiếp, có lợi về hướng kéo

  +Tác dụng của ròng rọc động: Làm lực kéo nhỏ bằng$\dfrac{1}{2}$ trọng lượng vật, có lợi về lực .

  b. 1 công điểm trong cuộc sống sử dụng ròng rọc cố định: Sử dụng ở đỉnh cột cờ,…

    1 công điểm trong cuộc sống sử dụng mặt phẳng nghiêng: Dùng một tấm ván để đưa xe ô tô lên dễ dàng hơn.

  Chíp????❤

  Chúc bạn học tốt:33

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )