Xác định áp suất của dầu hỏa lên đáy bồn chứa dầu, lấy chiều cao của cột dầu là 10m và khối lượng riêng của dầu là 800kg/m

Question

Xác định áp suất của dầu hỏa lên đáy bồn chứa dầu, lấy chiều cao của cột dầu là 10m và khối lượng riêng của dầu là 800kg/m

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-06T14:29:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:30:50+00:00

  Đáp án:

   p = 80000N/m²

  Giải thích các bước giải:

  Áp suất của dầu hỏa lên bồn chứa dầu là:

  \[p = {d_d}h = 10{D_d}h = 10.800.10 = 80000N/{m^2}\]

   

  0
  2021-10-06T14:30:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Vì P=10.m<=> P=800.10=8000(N)

  -vì d=P/V <=> d=8000/1=8000(N/m3)

  -áp xuất của dầu hỏa tại đáy bồn là :

  p=d.h <=>p=8000.10=80000(N/m2)

  vậy…….

   5 sao nha bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )