ai bày cho mik cách đánh latex nhanh

Question

ai bày cho mik cách đánh latex nhanh

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-08-05T15:55:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:56:57+00:00

  :))

  Công thức thêm ` vào đầu và cuối

  H_2 sẽ ra `H_2`

  sqrt{x} ra `sqrt{x}`

  >= sẽ ra `>=0`

  <= sẽ ra `<=0`

  overline{x} sẽ ra `overline{x}`

  Công thức thêm $ vào đầu và cuối

  \begin{cases}a=2\\a=3\\\end{cases}

  Sẽ ra $\begin{cases}a=2\\a=3\\\end{cases}$

  \sqrt[n]{x}

  Trong đó  n là số mũ x là số đó

  Sẽ ra $\sqrt[2]{x}$

  Phân số

  \frac{x},{y} sẽ ra $\frac{x}{y}$

  0
  2021-08-05T15:57:11+00:00

  Bạn xem hình :

  Cứ việc đặt lệnh của mình vào giữa $$

  ai-bay-cho-mik-cach-danh-late-nhanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )