ai biết câu này trả lời gấp hộ mình với: Công là năng lượng gì?

Question

ai biết câu này trả lời gấp hộ mình với: Công là năng lượng gì?

in progress 0
Brielle 4 tuần 2021-11-17T01:28:21+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:29:53+00:00

  Đáp án:Công là năng lượng của lực

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-17T01:30:00+00:00

  công là một đại lượng vô hướng có thể mô tả là tích của lực với quãng đường dịch chuyển mà nó gây ra, và nó được gọi là công của lực.

  năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực hiện công năng lên một hệ vật chất.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )