Ai chỉ e cách làm bài hoạt động trai nghiệm sáng về cách phòng chống HIV/AIDS (cách làm, và trình bày ạ)

Question

Ai chỉ e cách làm bài hoạt động trai nghiệm sáng về cách phòng chống HIV/AIDS
(cách làm, và trình bày ạ)

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-18T22:55:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:57:26+00:00

  E chỉ cần ghi theo mẫu như thế này, còn nội dung thì e search gg cx ra nhé:

  1, Khái niệm: HIV/AIDS là j, nó nguy hiểm ntn

  2, Nguyên nhân, cách lây nhiễm bệnh

  3, Biểu hiện của bệnh

  4, Tác hại của bệnh

  5, Biện pháp phòng chống bệnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )