Ai giải thích câu này với “Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ko hứng đc trên màn chắn gọi là ảnh ” huhu

Question

Ai giải thích câu này với “Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ko hứng đc trên màn chắn gọi là ảnh ” huhu

in progress 0
Quinn 6 ngày 2021-12-03T21:23:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:24:46+00:00

  Đáp án: Ảnh ảo có thể nhìn thấy được nhưng không thể hứng được trên màn vì:

  Mắt ta nhìn thấy ảnh ảo vì các tia lọt vào mắt là các tia phản xạ đi thẳng từ ảnh ảo đến mắt.

  Không hứng được ảnh ảo trên màn vì chỉ có đường kéo dài của các tia phản xạ gặp nhau ở ảnh ảo chứ không có ánh sáng thật đến ảnh ảo

  Giải thích các bước giải:

  Ta nhìn thấy ảnh ảo vì các tia phản xạ lọt vào mắt có đường kéo dài đi qua ảnh ảo.

  0
  2021-12-03T21:25:38+00:00

  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ko hứng đc trên màn chắn gọi là ảnh ảo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )