âu 11: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Một vật thật AB cách thấu kính 40cm. Ảnh thu được là 25 điểm A. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chi

Question

âu 11: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Một vật thật AB cách thấu kính 40cm. Ảnh thu được là 25 điểm A. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật. B. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật. C. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật. D. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng v

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-07-09T22:52:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:53:11+00:00

  Đáp án:

   $D.$ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật

  Giải thích các bước giải:

  $f=20cm$

  $d=40cm$

  $→d=2f$

  Ảnh tạo được sẽ là ảnh thật, ảnh ngược chiều với vật và cao bằng vật, khoảng cách từ vặt đến thấu kính bằng khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

  $d’=d=40cm$

  Chứng minh: 

  Giả thiết: $d=2f$

  Chứng minh: $d=d’;h=h’$

  Đặt: $AB=h;A’B’=h’$

  $AO=d;A’O=d’$

  $OF=OF’=f$

  $∆ABO\sim∆A’B’O(g.g)$

  $→\dfrac{AB}{A’B’}=\dfrac{AO}{A’O}$

  $→\dfrac{h}{h’}=\dfrac{d}{d’}$

  $∆OIF’\sim∆A’B’F'(g.g)$

  $→\dfrac{OI}{A’B’}=\dfrac{OF’}{A’F’}$

  $→\dfrac{AB}{A’B’}=\dfrac{OF’}{A’O-OF’}$

  $→\dfrac{h}{h’}=\dfrac{f}{d’-f}$

  Từ trên ta suy ra được:

  $\dfrac{d}{d’}=\dfrac{f}{d’-f}$

  $→\dfrac{2f}{d’}=\dfrac{f}{d’-f}$

  $→2(d’-f)=d’$

  $→d’=2f$

  Mà $d=2f(gt)$

  $→d=d’$

  Ta có: $\dfrac{h}{h’}=\dfrac{d}{d’}$

  Lại có: $d=d’$

  $→h=h'(đpcm)$

  0
  2021-07-09T22:53:55+00:00

  Đáp án: Chọn ý D

  Giải thích các bước giải:

   Vì f< d => TKHT cho ảnh thật=> Ta loại ý A

  Do TKHT cho ảnh thật ngược chiều với vật => Loại ý B

  Ta có 1/d’ = 1/f – 1/d => d’ = 40 cm = Loại ý C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )