B2: một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp là 1000 vòng. Hiệu điện thế đầu vào là 110V. Tính hiệu điện thế đầu ra ở cuộn thứ cấp, biết số vòng dâ

Question

B2: một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp là 1000 vòng. Hiệu điện thế đầu vào là 110V. Tính hiệu điện thế đầu ra ở cuộn thứ cấp, biết số vòng dây cuộn thứ cấp là 4000 vòng. Nếu muốn hiệu điện thế đầu ra là 220V thì cuộn thứ cấp phải có bao nhiêu vòng?

in progress 0
Raelynn 8 giờ 2021-09-19T11:24:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T11:26:07+00:00

  Đáp án:

  Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 440V

  Để hiệu điện thế đầu ra là 220V thì cuộn thứ cấp cần có 2000 vòng. 

  Giải thích các bước giải:

  Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là:

  \[\frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{4000}}{{1000}} = 4 \Rightarrow {U_2} = 4{U_1} = 4.110 = 440V\]

  Để hiệu điện thế đầu ra là 220V thì cuộn thứ cấp phải có số vòng là:

  \[\frac{{{U_2}’}}{{{U_1}}} = \frac{{{n_2}’}}{{{n_1}}} \Leftrightarrow \frac{{220}}{{110}} = \frac{{{n_2}’}}{{1000}} \Rightarrow {n_2}’ = 2000vòng\] 

  0
  2021-09-19T11:26:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $n_1 = 1000$ vòng 

  $n_2 = 4000$ vòng 

  $U_1 = 110V$ 

  $U_2′ = 220V$ 

  $U_2 = ? $

  $n_2’= ?$

   Áp dụng công thức máy biến thế 

  $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 

  Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là: 

  $U_2 = \frac{U_1.n_2}{n_1} = \frac{110.4000}{1000} = 440V$ 

  Để hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 220V thì số vòng cuộn thứ cấp là: 

  $n_2 = \frac{n_1.U_2′}{U_1} = \frac{1000.220}{110} = 2000$ vòng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )