Ba ác quy mỗi ác quy có suất điện động là 12V và có điện trở trong không đáng kể mắc song song với nhau và mắc với điện trở 12ôm thành mạch kín .cường

Question

Ba ác quy mỗi ác quy có suất điện động là 12V và có điện trở trong không đáng kể mắc song song với nhau và mắc với điện trở 12ôm thành mạch kín .cường độ dòng điện chạy trong mạch là.

in progress 0
Ximena 2 tuần 2021-12-02T19:39:39+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-02T19:41:37+00:00

    Đáp án:

    Cường độ dòng trong mạch là:

    $I=\frac{U}{R}=\frac{12}{12}=1A$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )