Bắc Mĩ gồm những quốc gia nào. Phần lớn các thành phố ở Bắc Mĩ phân bố ở đâu

Question

Bắc Mĩ gồm những quốc gia nào. Phần lớn các thành phố ở Bắc Mĩ phân bố ở đâu

in progress 0
Kaylee 5 tháng 2021-07-15T09:11:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:13:20+00:00

  Bắc Mĩ gồm: Hoa Kì , Mê-Hi-Cô, Ca-Na-Đa, Ha-I-Ti, Đô-Mi-Ni-Ca-Na, Gia-Mai-Ca, Bê-Li-Dơ, Goa-Tê-Ma-La, En-Xan-Van-Đô, Hon-Đu-Rat

  Phần lớn các thành phố phân bố ở Bắc Trung Mĩ (đông Hoa Kì)

  0
  2021-07-15T09:13:22+00:00

  -Bắc Mỹ gồm các quốc gia:Ca-na-đa, Mỹ, Mê-xi-cô,Greenland,Bermuda,Saint Pierre và Miquelon.

  -Phần lớn các thành phố ở Bắc Mĩ phân bố ở phía Đông Hoa Kì

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )