Bài 1. Đưa nước đá vào phòng có nhiệt 00C nó có tan ra không? Bài 2. Đưa một cốc nước vào phòng có nhiệt độ 00C nó có đông đặc hay không? Bài 3. Trong

Question

Bài 1. Đưa nước đá vào phòng có nhiệt 00C nó có tan ra không?
Bài 2. Đưa một cốc nước vào phòng có nhiệt độ 00C nó có đông đặc hay không?
Bài 3. Trong khi hàn các vật bằng thép đôi khi người dùng que hàn bằng đồng. Tại sao khi hàn các chi tiết đồng người ta không dùng que hàn bằng thép?
Bài 4. Ở các nước xứ lạnh ta thấy nước đóng băng. Một người khẳng định nhiệt độ môi trường là 00C. Điều đó đúng hay sai.
Bài 5. Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí.
Bài 6. Thả một thỏi chì và một thỏi đồng vào bạc đang nóng chảy. Hỏi chúng có bị nóng chảy không ? Vì sao ?
Mn ơi giúp em với ạ.Em đg cần vội ạ.Mai em nộp bài rồi ạ.Hứa vote 5* ạ.Em ko bắt lm hết ạ

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-09-27T22:21:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:23:06+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: Có vì 0 độ là nhiệt độ đông đặc và nóng chảy của nước.Tuy nhiên không hiện tượng xảy ra không hoàn toàn.

  Bài 2: Có vì 0 độ là nhiệt độ đông đặc và nóng chảy của nước. Tuy nhiên không hiện tượng xảy ra không hoàn toàn.

  Bài 3: Vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên ta có thể dùng đồng hàn thép nhưng không thể làm ngược lại.

  Bài 4: Nhiệt độ 0 độ C là nhiệt độ đông đặc nước thành băng và khi giảm nhiệt độ giảm đi thì nó vẫn ở dạng bằng. DO đó người đó nói sai.

  Bài 5: Vì nhiệt độ đông đặc của rượu thấp, nên có thể đó không khí ở vùng nhiệt độ thấp. Còn nước có nhiệt độ đông đặc là 0 độ C. Có một số vùng nhiệt độ dưới 0 độ C, thậm chí gần -50 độ C.

  Do đó không thể dùng nước đo nhiệt độ không khí.

  Bài 6: Chỉ có chì nóng chảy còn đồng thì không vì:

  Nhiệt độ nóng chảy của đồng là 1085 độ C

  Nhiệt độ nóng chảy của bạc là 962 độ C

  Nhiệt độ nóng chảy của chì là 328 độ C

  0
  2021-09-27T22:23:14+00:00

  1.không

  2.có

  3.nhiệt độ nóng chảy của thép là 1300 độ C lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của đồng

  4.

  6.Nhiệt độ nóng chảy của đồng là 1085*C

  Nhiệt độ nóng chảy của bạc là 961,8*C

  Nhiệt độ nóng chảy của chí là 327,5*C

   Do đó khi thả một thỏi chì và một thỏi đồng vào bạc đang nóng chảy thì chì sẽ nóng chảy còn đồng thì không.

  5. nhiệt độ đông dặc của rượu thấp -117 độ C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )