Bài 1. Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo là 200 N. Em hãy tính công suất của ngựa. Bài 2. Một con ngựa kéo xe chuyển đ

Question

Bài 1. Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo là 200 N. Em hãy tính công suất của ngựa.

Bài 2. Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút công thực hiện được là 360kJ. Em hãy tính vận tốc chuyển động của xe.

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-10-28T20:09:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:11:13+00:00

  Đáp án:

   1. P=500W

  2. v=2m/s

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1.\\
  v = 9km/h = 2,5m/s\\
  P = Fv = 200.2,5 = 500W\\
  2.\\
  A = 360kJ = 360000J\\
  A = Fs \Rightarrow s = \frac{A}{F} = \frac{{360000}}{{600}} = 600m\\
  v = \frac{s}{t} = \frac{{600}}{{5.60}} = 2m/s
  \end{array}\)

  0
  2021-10-28T20:11:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài `1`

  Ta có $v=9km/h = 2,5 m/s$

  Công suất của con ngựa là

  `P=F.v = 200.2,5 = 500W`

  Bài `2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )