Bài 1: Một vật nhỏ có khối lượng 400g được gắn vào đầu một sợi dây không dãn, có khối lượng không đáng kể, có chiều dài 50 cm. Đầu còn lại của sợi dây

Question

Bài 1: Một vật nhỏ có khối lượng 400g được gắn vào đầu một sợi dây không dãn, có khối lượng không đáng kể, có chiều dài 50 cm. Đầu còn lại của sợi dây được treo vào điểm A cố định. Đưa vật tới vị trí B để dây hợp với phương thẳng đứng một góc 60 độ rồi thả nhẹ. Lấy g=10m/s2 và bỏ qua mọi lực cản.
a/ Tính độ cao cực đại và thế năng cực đại của vật
b/ Tính động năng cực đại và vận tốc cực đại của vật
c/ Tính thế năng của vật ứng với vị trí góc lệch 30 độ

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-10-06T14:49:07+00:00 1 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:50:20+00:00

  Đáp án:

  a) 0,25m và 1J

  b) 1J và \(\sqrt 5 m/s\)

  c) \(2 – \sqrt 3 \left( J \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  a) Thế năng cực đại = cơ năng:

  \({\rm{W}} = mgl\left( {1 – \cos 60} \right) = 1J\)

  Độ cao cực đại là:

  \(h = l\left( {1 – \cos 60} \right) = 0,25m\)

  b) Động năng cực đại = cơ năng = 1J

  Vận tốc cực đại:

  \(v = \sqrt {\dfrac{{2W}}{m}}  = \sqrt {\dfrac{2}{{0,4}}}  = \sqrt 5 m/s\)

  c) Thế năng là:

  \({\rm{W}} = mgl\left( {1 – \cos 30} \right) = 2 – \sqrt 3 \left( J \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )