Bài 1. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau: a. Xóa nhân vật “Sprite1”, thêm 1 nhân vật trong nhóm Animals (chọn nhân vật có nhiều hơn 1 trang

Question

Bài 1. Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:
a. Xóa nhân vật “Sprite1”, thêm 1 nhân vật trong nhóm Animals (chọn nhân vật có nhiều hơn 1 trang phục) và một hình nền bất kì trong thư viện Scratch.
b. Điều khiển nhân vật vừa thêm theo các yêu cầu sau.
Khi kích vào lá cờ xanh: + Đặt vị trí nhân vật tại một điểm bất kì.
+ Di chuyển nhân vật đến điểm có tọa độ x = 117, y có giá trị bất kì trong 3 giây và thay đổi trang phục cho nhân vật.
+ Di chuyển nhân vật đến điểm có tọa độ x có giá trị bất kì, y =120 trong vòng 2 giây.
+ Sau đó tạo phân thân cho nhân vật.
+ Điều khiển phân thân di chuyển đến một vị trí bất kì trong 1 giây.
** Lưu ý: Với các điểm bất kì học sinh tự chọn tọa độ.
Bài 2. Viết chương trình tính và thông báo giá trị của các biểu thức:
a) (3*2) – (42*2)
b) (125/5) + (62/3)
c) 5y – 4 (Nhập từ bàn phím số nguyên y)
d) 6×2 – 6x +2 (nhập từ bàn phím số nguyên x)

in progress 0
Kylie 5 tháng 2021-07-13T02:56:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:58:06+00:00

  Bài 1:

  Link: https://scratch.mit.edu/projects/546587607/

  Code: Hình 1.

  Bài 2:

  Link: https://scratch.mit.edu/projects/546589092/

  Code: Hình 2.

  Lưa ý: link là link bài làm không phải quảng cáo.

  bai-1-viet-chuong-trinh-thuc-hien-cac-yeu-cau-sau-a-oa-nhan-vat-sprite1-them-1-nhan-vat-trong-nh

  0
  2021-07-13T02:58:19+00:00

  Bài 1:

  a)Nhấp vào nhân vật Sprite1, bấm vào nút chéo để xóa nhân vật. Sau đó nhấp vào dấu cộng, chọn Sprite, Chọn Animals. Bấm vào Background, thêm hình nền cho Background

  b)Sử dụng khối lệnh sau:

  -When “green flag” clicked

   +Go to Random position

   +Glide 3 secs to x: 117; y: (pick random from 200 to -200)

   +Glide 2 secs to x: (pick random from -200 to 200); y: 120

   +Create clone of Myself

  -When i start as a clone

   +Go to Random position

  Bài 2:

  a)Sử dụng khối lệnh sau:

  -When “Green flag” clicked

   +Say ((3*2)(42*2)) for n seconds

  b)Sử dụng khối lệnh sau:

  -When “Green flag” clicked

   +Say ((125/5) + (62/3)) for n seconds

  c)

  Tạo biến y

  Sử dụng khối lệnh sau:

  -When “Green flag” clicked

   +Ask Nhập từ bàn phím số nguyên y and wait

   +Set y to Answer

   +Say (5y4) for n seconds

  d)

  Tạo biến x

  Sử dụng khối lệnh sau:

  -When “Green flag” clicked

   +Ask Nhập từ bàn phím số nguyên x and wait

   +Set x to Answer

   +Say (6×26x +2) for n seconds

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )